Thời đại hội nhập và phát triển của nền kinh tế thị trường. Thủ tục thành lập công ty, doanh nghiệp liên kết nước ngoài ngày càng trở nên tập trung. Vậy công ty, tập đoàn FDI là gì? Hãy cùng diaryofanobody.net tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!

I. Doanh nghiệp FDI

FDI (Đầu tư Trực tiếp Nước ngoài) có nghĩa là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thuật ngữ này luôn được sử dụng trong các hoạt động kinh doanh. Trên thực tế, pháp luật Việt Nam vẫn chưa có quy định rõ ràng đối với loại hình kinh doanh này.

FDI (Đầu tư Trực tiếp Nước ngoài) có nghĩa là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Theo Điều 3 (22) của Luật Đầu tư 2020, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế có thành viên hoặc cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài. Các công ty FDI theo quy định của Luật Đầu tư 2020 được coi là tổ chức kinh tế đầu tư nước ngoài.

 • Hình thức đầu tư để thành lập doanh nghiệp FDI:
 • Thành lập doanh nghiệp có 100% vốn của nhà đầu tư nước ngoài;
 • Đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của doanh nghiệp khác;
 • Thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam;
 • Đầu tư theo hình thức hợp đồng BBC.

– Hình thức doanh nghiệp:

 • Công ty TNHH 1 thành viên;
 • Công ty TNHH 2 thành viên trở lên;
 • Công ty cổ phần;
 • Công ty hợp danh.

Quyền và nghĩa vụ: Có quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật Việt Nam và được hưởng các chính sách ưu đãi đặc biệt dành cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Mục tiêu: Hợp tác với các tổ chức doanh nghiệp Việt Nam; để mở rộng thị trường kinh doanh đa quốc gia.

II. Các điều kiện trở thành doanh nghiệp FDI

1. Doanh nghiệp được thành lập hoặc có phần vốn góp sở hữu bởi nhà đầu tư nước ngoài

Theo quy định tại Điều 3 (19) Luật Đầu tư 2020, nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài hoặc tổ chức được thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Các công ty có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài phải có ít nhất một trong các nhà đầu tư nước ngoài nêu trên để thành lập hoặc góp vốn.

2. Kinh doanh ngành nghề không bị cấm

Để trở thành một công ty FDI, một công ty không được hoạt động trong một ngành bị cấm theo quy định tại Mục 6 của Đạo luật Đầu tư 2020. Điều này bao gồm: Buôn bán các chất ma tuý quy định tại Phụ lục I của Đạo luật này.

Kinh doanh hóa chất, khoáng sản quy định tại Phụ lục II của Đạo luật này.

Để trở thành một công ty FDI, một công ty không được hoạt động trong một ngành bị cấm

Buôn bán mẫu vật của các loài động, thực vật hoang dã được khai thác từ tự nhiên theo quy định tại Phụ lục I của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp.

Mẫu vật loài thực vật rừng, động vật rừng, thủy sản rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm I có nguồn gốc từ diễn biến tự nhiên quy định tại Phụ lục III của Luật này. kinh doanh mại dâm; Mua bán người, mô, xác, các bộ phận của cơ thể người, bào thai.

Hoạt động kinh doanh liên quan đến nhân bản con người Kinh doanh pháo hoa; Doanh nghiệp đại lý thu hồi nợ.

3. Xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Theo quy định tại Điều 22 (1) c, 2020 của Luật Đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện dự án đầu tư và cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước khi thành lập tổ chức kinh tế. Căn cứ vào Đạo luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, thành lập các doanh nghiệp vừa và nhỏ mới thành lập và quỹ đầu tư khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Theo Điều 39 (1) và (2) Luật Đầu tư 2020, thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư như sau:

 • Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế cấp giấy chứng nhận đầu tư.
 • Giấy chứng nhận đăng ký dự án đầu tư vào khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế.
 • Tuy nhiên, ngoại trừ quy định tại Điều 2.3 của Điều này.
 • Trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều này, Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế.
Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế cấp giấy chứng nhận đầu tư

III. Vai trò và đặc điểm của FDI 

1. Vai trò của FDI

Sự hiện diện của các công ty FDI đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế tổng thể của một quốc gia. Ví dụ, một số lợi ích của các công ty FDI bao gồm: bổ sung vốn cho đầu tư và phát triển kinh tế; Tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa và nâng cao năng suất lao động.

Đóng góp vào tăng trưởng GDP và thu ngân sách nhà nước. Góp phần nâng cao thu nhập và giảm tỷ lệ hộ nghèo thông qua cải cách cơ cấu lao động. Nâng cao trình độ kỹ thuật của các doanh nghiệp trong nước và đổi mới công nghệ.

Tạo việc làm và thu nhập ổn định cho nhóm lao động có trình độ phổ thông. Mang lại sự cạnh tranh cho các công ty Việt Nam. Điều này góp phần cải tiến thiết bị hoạt động, cải tiến công nghệ, nâng cao năng lực kinh doanh.

Mô hình hoạt động của các doanh nghiệp FDI rất chuyên nghiệp và hiệu quả, mang lại sức mạnh tổng hợp cho các doanh nghiệp Việt Nam khi kinh doanh.

2. Đặc điểm của FDI

Nếu các loại hình công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn,… đều có những đặc điểm riêng thì mô hình đầu tư của công ty nước ngoài cũng có những đặc điểm riêng. Cụ thể đó là: Mục đích chính của FDI là tối ưu hóa lợi ích của các nhà đầu tư nước ngoài.

Chủ đầu tư giữ quyền quyết định trong quá trình sản xuất kinh doanh. Nguồn vốn đầu tư FDI thông thường được thu hút vào các nước có nền tảng và hành lang pháp lý rõ ràng, vững chắc. Hầu hết các công ty có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài là các công ty hoạt động mới được thành lập hoặc được mua lại có chuyển nhượng cổ phần, vốn cổ phần, v.v.

Sau khi hoàn thành bước này, công ty được coi là công ty FDI và có thể được hưởng các ưu đãi của công ty FDI. Do đó, điều kiện quan trọng nhất để trở thành công ty FDI là phải được nhà đầu tư nước ngoài thành lập hoặc cung cấp vốn và được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Hy vọng bài viết FDI là gì sẽ hữu ích đối với bạn đọc!

Tìm hiểu FDI là gì? Các hình thức đầu tư vào FDI